• نحوه ارائه ایده و تکمیل پاورپوینت

  مشاهده 1400/06/09 10:0:55
 • اصول و شیوه تدوین بوم کسب و کار

  مشاهده 1401/04/23 9:5:30
 • نحوه ارائه ایده و تکمیل پاورپوینت

  مشاهده 1401/04/23 9:21:36
 • آشنایی با اخلاق کاربردی با رویکرد فلسفی

  مشاهده 1401/04/23 10:27:18
 • آشنایی با فرآیندهای دانش بنیان (دانشگاه آزاد

  مشاهده 1401/04/23 11:20:47
 • وبینار آموزشی تجارت موفق با کشورهای قفقاز

  مشاهده 1401/04/23 11:27:39
 • وبینار آموزشی تجارت موفق با کشورهای قفقاز

  مشاهده 1401/04/23 11:35:19
 • نحوه ارایه ایده و تکمیل پاورپوینت

  مشاهده 1401/04/23 11:39:43
 • وبینار آموزشی دام های مذاکره

  مشاهده 1401/04/23 11:44:6
 • آشنایی با اصول و شیوه های راه اندازی کسب و ک

  مشاهده 1401/04/23 11:51:7
 • وبینار دوره کشف نیازها و رفتارهای مشتریان در

  مشاهده 1401/04/23 12:9:53
 • آشنایی با اصول و شیوه های راه اندازی کسب و ک

  مشاهده 1401/04/23 11:53:45
 • آشنایی با اصول و شیوه های راه اندازی کسب و کا

  مشاهده 1401/04/23 11:57:30
 • کارگاه حقوقی مدیریت دعاوی و اختلاف پیمان ها و

  مشاهده 1401/04/23 12:17:32
 • وبینار مهارت های ارتباطی موثر با مدیران

  مشاهده 1401/04/23 12:3:32
 • وبینار تشریح قوانین مالیاتی

  مشاهده 1401/04/23 12:25:53
 • وبینار آموزشی مهارت های ارتباطی موثر با مدیرا

  مشاهده 1401/04/23 12:13:54
 • وبینار مدیریت استراتژیک

  مشاهده 1401/04/23 12:22:55
 • وبینار خلق مدل کسب و کار

  مشاهده 1401/04/23 12:31:3
 • وبینار تخصصی برندینگ

  مشاهده 1401/04/23 12:36:35
 • تجارت با روسیه(رمز و رموز موفق تجاری فناورانه

  مشاهده 1401/04/23 12:43:38
 • وبینار آموزشی دانش بنیان،صفر تا صد

  مشاهده 1401/04/23 12:50:11
 • وبینار آموزشی دانش بنیان،صفر تا صد(جلسه دوم)

  مشاهده 1401/04/23 12:52:23
 • کارگاه نحوه کسب درآمد و تولید محتوا از فضای م

  مشاهده 1401/04/29 15:28:35
 • وبینار مدیریت دعاوی و مدیریت پیمانها(جلسه دوم

  مشاهده 1401/04/29 15:54:54
 • وبینار آموزشی هوش هیجانی

  مشاهده 1401/04/29 16:8:30
 • کارگاه آموزشی انیمیشن سازی

  مشاهده 1401/04/29 18:31:37
 • راه کارهای فروش موفق در فضای مجازی

  مشاهده 1401/05/19 16:31:50
 • مدیریت استرس - سلامت روانی و سلامت شغلی در م

  مشاهده 1401/06/02 17:7:30
 • نحوه ارائه ایده در حضور سرمایه گذار

  مشاهده 1401/06/06 14:19:56
 • وبینار تیم سازی

  مشاهده 1401/06/06 14:25:24
 • وبینار شبکه های اجتماعی و تاثیر ان بر کسب و ک

  مشاهده 1401/06/06 14:28:4
 • نقشه راه هوش مصنوعی

  مشاهده 1401/06/06 14:33:9
 • وبینار تهیه و تدوین بوم کسب و کار

  مشاهده 1401/06/06 14:16:17
 • مهارت های کارآفرینی و خلق ثروت

  مشاهده 1401/06/02 17:19:4