• مهارت های کارآفرینی و خلق ثروت

  مشاهده 1401/06/02 17:40:55
 • مدیریت استرس - سلامت روانی و سلامت شغلی در مح

  مشاهده 1401/06/02 17:3:42
 • کارگاه راه کارهای فروش موفق در فضای مجازی

  مشاهده 1401/05/19 16:33:37
 • وبینار هوش هیجانی

  مشاهده 1401/04/29 16:11:24
 • کارگاه آموزشی مقدماتی انیمیشن سازی

  مشاهده 1401/04/29 18:23:10
 • کارگاه ادمین استار

  مشاهده 1401/06/05 16:6:16
 • رویداد ملی استارت آپ ویکند نوآوری های تولید و

  مشاهده 1400/06/09 9:56:35
 • وبینار آموزشی مهارت های کارآفرینی و خلق ایده

  مشاهده 1401/05/30 9:9:14
 • جشنواره کارآفرینی وخلاقیت زنجیره ارزش فرش دست

  مشاهده 1402/03/13 17:56:12
 • کسب پروانه انتشار پایگاه خبری توسط تیم رسانه

  مشاهده 1400/06/09 9:51:3
 • وبینار نقشه راه هوش مصنوعی

  مشاهده 1401/06/06 14:31:52
 • بازدید میهمانان محترم از سپاه پاسداران انقلاب

  مشاهده 1401/06/07 16:9:35
 • اختتامیه رویداد ملی استارت آپ ویکند ایثار و م

  مشاهده 1401/10/01 18:10:35
 • وبینار آموزشی تهیه و تدوین بوم کسب و کار

  مشاهده 1401/06/06 14:14:33
 • بازدید دکتر اکبری دستیار دبیر شورای فرهنگ عمو

  مشاهده 1401/06/14 17:46:19
 • وبینار نحوه ارائه ایده در حضور سرمایه گذار

  مشاهده 1401/06/06 14:20:55
 • شبکه های اجتماعی و تاثیر ان بر کسب و کار

  مشاهده 1401/06/06 14:29:17