ضوابط و معیارهای پذیرش در مرکز شد

روند استقرار:

1- درخواست متقاضیان جهت استقرار در مرکز رشد و ارائه طرح

2- تدوین(کاربرگهای درخواست) توسط هسته یا واحد های فناور

3- بررسی و تایید طرح توسط کمیته ارزیابی و شورای مرکز رشد

4- اعلام پذیرش در دوره پیش رشد یا رشد به متقاضی پس از تایید داوران و تصویب شورای فناوری مرکز

5- دریافت مدارک، عقد قرارداد استقرار در دوره پیش رشد یا رشد و اخذ ضمانت های لازم

6- تخصیص امکانات و اعتبارات به هسته یا واحد فناور

7- ارائه آموزش و مشاوره های لازم و دستور العمل جهت استقرار در مرکز رشد

مدت زمان استقرار در مرکز رشد:

1- حداکثر زمان استقرار در دوره رشد مقدماتي براي هسته ها 6 ماه مي باشد که با تصوب شورای فناوری تا 9 ماه قابل تمديد مي باشد.

2- حداکثر زمان استقرار براي شرکت ها و واحدهاي تحقيق و توسعه در دوره رشد 3 سال است.

تبصره1 : مدت زمان تمديد شده در مرحله رشد مقدماتي از طول دوره رشد كسر مي گردد.

تبصره2: در موارد خاص در صورت نیاز به زمان بیشتر با تایید تصویب شورای فناروی مهلت قابل تمدید است.

 شرایط پذیرش در مرکز:

·  داشتن ايده محورى: ايده محورى، محصولى است كه مى خواهيد طى مدت استقرار در مركز رشد ايجاد كنيد يا توسعه دهيد.

·  نوآورى فن‏آورانه: تحقق ايده محورى مستلزم نوآورى در حوزه فن‏آورى باشد

·  داشتن طرح كسب و كار براى ايده محورى: اين طرح، علاوه بر تشريح ابعاد و ارزش علمى-فنى ايده محورى، اقتصادى بودن سرمايه گذارى بر روى آن را توجيه مى كند

·  داشتن گروه كارى: حضور تمام وقت حداقل 2 نفر در گروه كارى ضرورى است (توضيح: گروه كارى مى‌تواند يك شركت ثبت‌شده يا هسته اوليه شركتى باشد كه در آينده نزديك به ثبت خواهد رسید)

مدارک پذیرش:

·  رزومه‏ها، مدارک تحصیلی و یا گواهي اشتغال به تحصيل

·  فتوکپي شناسنامه و کارت ملی تيم کاري (مؤسسين)

·  عکس 4*3 اعضای تیم (1قطعه)

·  مدارک ثبت شرکت در صورت وجود و يا صورتجلسه تشکيل تيم ( هيات مؤسس) و معرفي نماينده تيم کاري

·  مدارک و گواهي ثبت اختراع، تاييديه ها و مجوزهاي مرتبط با ايده فن‏آورانه

·  سوابق پژوهشي وگزارش علمي در رابطه با ايده فن‏آورانه

·  مراجعه به مرکز و دریافت فرم قرارداد و تحویل مدارک

 نظرات ارسال شده

هنوز هیچ نظری ارسال نشده است

ارسال نظر جدید
Captcha