فروزان فایننس - واحد14

نام تیم : فروزن فایننس

عنوان ایده : طراحی و ایرانیره کردن بازی های استراتژیک مانند ورد آف وار کرفت

صاحب ایده(مدیر عامل): امیررضا حسنی

توضیحات فعالیت مثل عکس بالا: تیم فروزن فایننس در جهت فرهنگ سازی از طریق اهرم بازی که بر نسل جوان تاثیرات غیر مستقیم روانی و اساسی بر شکل تفکر میگذارد استفاده خواهد کرد.این هدف بخاطر کمبود ابزاری برای فرهنگ سازی از طریق بازی ایجاد شده است و ایده هایی همچون ساخت بازی دفاع ۸ ساله نظام جمهوری اسلامی در برابر دنیا و همچنین جنگ های معروف اسلام و همچنین ایده هایی خیال پردازی شده و خلاقانه برای یادگیری تفکر سیستمی ارائه خواهد کرد. همچنین فروزن فایننس بر این باور است که بازی هایی برای آموزه های عمیق دینی همچون اخر الزمان و پس از آن میتواند بر نحوه تفکر و دیدگاه نسل جوان برای احساس وجود خدا و وجود حسابی پس از مرگ نیز ارائه کند.تمامی ایده ها بگونه ای اجرا خواهند شد که بازیکنان در ضمیر ناخوداگاه خود بر آن واقف شوند و درگیری مستقیم با شکل آگاهی آنها نخواهد داشت.

دستاوردهای کسب شده (مقام و لوح و رتبه و قرارداد): تبدیل بازی های جاوا به اندرویدی برای گوشی های هوشمند در دانشگاه علوم پایه