• اختتامیه جشنواره کارآفرینی وخلاقیت زنجیره ارز

  مشاهده 1402/03/11 19:3:33
 • بازدید مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی زنجان

  مشاهده 1401/05/30 8:56:53
 • بازدید آقای دکتر اکبری دستیار دبیر شورای فرهن

  مشاهده 1401/06/14 18:9:37
 • بازدید میهمانان محترم ازسپاه پاسداران انقلاب

  مشاهده 1401/06/14 18:34:37
 • نمایشگاه هفته پژوهش1400

  مشاهده 1401/03/05 10:29:46
 • اختتامیه رویداد ملی ایثار و مقاومت

  مشاهده 1401/10/01 19:2:58
 • حضور باشکوه شرکت های مستقر در مرکز رشد در نما

  مشاهده 1401/06/16 18:31:25