کارگاه آموزشي مدیریت استرس - سلامت روانی و سلامت شغلی در محیط کار

کارگاه آموزشي مدیریت استرس - سلامت روانی و سلامت شغلی در محیط کار 
🔸 مدرس: دکتر اباذر چراغی 
🔸 تاريخ : پنجشنبه 3 شهریور ماه  ساعت 9 الی 17