بازدید میهمانان محترم از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جناب آقای ریحانی و اعضای هیئت همراه از مرکز رشد جهاد دانشگاهی واحد زنجان

بازدید میهمانان محترم از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جناب آقای ریحانی و اعضای هیئت همراه از مرکز رشد جهاد دانشگاهی واحد زنجان
🔸 تاريخ : 1401/06/07